Regeringen förbereder ny EU-myndighet för övervakning av individer

18 juli 2009

Statsrådsbloggen avslöjar att det svenska ordförandeskapet kommer att föreslå en ny EU myndighet. Myndigheten ska få i uppgift att skapa en omfattande databas för att registrera flyktingar och för att kontrollera EU medborgare

Det svenska ordförandeskapet kommer att föreslå att det inrättas ett nytt datasystem där alla, såväl asylsökande som EU medborgare, noggrant registreras. Uppgiften att genomföra detta ges till en ny EU myndighet som bildas ur den nuvarande gränskontrollmyndigheten Frontex. Namnet på den nya myndigheten blir Yourex (på svenska Durex). Myndigheten ska se till att såväl myndigheter som privatpersoner ska kunna kontrollera och stänga ute individer som man av olika skäl inte vill ha att göra med. Statsrådet Billström liknar systemet vid ett sorts Facebook i verkligheten. Enligt uppgifter till Statsrådsbloggen ska man genom ett enkelt kryss kunna ta bort en icke önskvärd person ur sitt liv. Nationella lagregler om hemfridsbrott och ofredande blir tillämpliga om personen i fråga inte lyder. Av ett utkast till pressrelease från statsrådet Billström framgår att det nya systemet blir en hörnpelare i  utvecklingen av EU:s närhet till de europeiska medborgarna, dock med bibehållen respekt för den djupa misstro som finns mellan EU-medborgare från olika medlemsländer,  såväl som en hörnpelare i utvecklingen av EU:s distans till andra sorters människor på andra kontinenter, framförallt fattiga sådana. Vidare framhålls att Yourex bygger på grundläggande svenska värden som fullständig öppenhet, åsiktsmässig likriktning och rätten till social distans mellan människor. Billström framhåller att Sverige är ett föregångsland i att fritt tillhandahålla personliga uppgifter på internet och att andra länder har mycket att lära av detta.

Annonser