Carl Bildt på Brünopremiär i Kabul

28 juli 2009

Carl Bildt hade tillfälle att gå på premiären av Brüno innan carl_bildt_svininfluensa_redigeradhan lämnade Kabul. Exklusivt för Statsrådsbloggen berättar han på sin voiceblogg om den glittriga galakvällen

[Voiceblog – Direct Transcript]

Naaa, då fick man till slut tillfälle att se Sacha Baron Cohens senaste mästerverk Brüno. Harrr alltid uppskattat baronen Cohen, en stilig och belevad adelsman. Som rrreser åtskilligt dessutom. Naaa, man får ta säden dit man kommerrr, så jag klädde mig i traditionell Afghansk pakol-hatt och chapan-rock. Dock i glansigt konstmaterial för att skapa galastämning. En touch med ögonskuggan blev pricken över i, även om mina afghanska värdar höjde lätt på ögonbrrrynen. Trrrams, tänkte jag och stirrrade tills dom vek ner sig.

Knuff

Annonser

Statsrådet Tolgfors hukar i skyttegraven

18 juli 2009

Försvarspolitiken består numera av politik, inte försvar, detta i enlighet med den sk. Borg-Tolgfors doktrinen. Försvarsexperten Sune Stealth förklarar för Statsrådsbloggens läsare.

Ingen har idag en aning om varför Sverige har ett försvar, allra minst regeringen. Därför har man tillsatt statsrådet Tolgfors (m) som försvarsminister. Han har ett förflutet som frireligiös vapenvägrare och begriper absolut ingenting av försvarets verksamhet, materielens funktion eller officerskårens anda och moral. Vilket snillrikt nog gör Tolgfors till en perfekt verkställare av Borg-Tolgfors doktrinen; försvaret är tillför att hålla budgetramarna fastställda av hr Borg. I övrigt ska försvaret upprätthålla den Reinfeldtska statens kärnverksamheter; politisk korrekthet samt lättare underhållning. Det politiskt korrekta består i Pride-paraderande, funderande på värdegrunder, miljövänliga sätt att strida samt i enlighet med den svenska modellen avlönande av 4000 överflödiga gamla befäl. Underhållningen består i paraderande till och från Stockholms slott samt ett kulissartat Flygvapen som service till SAAB.

En märklighet i sammanhanget är att Sverige har ett par hundra soldater i Afghanistan. Dessa sysslar huvudsakligen med att vakta sina egna förläggningar. Emellanåt åker dom en sväng med jeepar också. Detta är det synliga resultatet av tiotals miljarder investerade i det sk. insatsförsvaret.


Statsrådet Hägglund rasar mot teaterregissörer

18 juli 2009

Statsrådsbloggens djupt troende religionsreporter Jesus Maria Sangre del Torro berättar om stadsrådet Hägglunds ursinniga utfall mot teaterregissörer, scenarbetare och andra

Inte sedan påven Clemens XIV dagar har en kristen ledare gått till sådan attack mot det skabrösa teaterlivet. Clemens, som satt i den Heliga Stolen i slutet av medeltiden, lät bränna upp ett antal dockteaterarbetare som bland annat hade låtit framställa påven som en liderlig åsna och jungfru Maria som allt annat än oskuldsfull.

Nu när hr Hägglund tänder offereldarna har han dock svårt att finna någon att kasta på grillen. Ingmar Bergman flydde ur riket 1976 efter den ökända polishämtningen på Dramaten, dessutom är Bergman  numera avliden. Liksom Strindberg. Frågan är om Bergman och Strindberg i och med detta befinner sig i den kristdemokratiska ”verklighet” som hr Hägglund gärna åberopar sig på, eller om herrarna i väntan på den yttersta dagen är i någon annan verklighet än den Hägglundska. Bergman och Strindberg har gjort sig kända som banbrytande skildrare av relationers sönderfall, av kärlekens förtvivlade längtan, av familjers splittring och människors sökande efter mening i den frambrytande moderna tiden.  Förslagsvis kan hr statsrådet Hägglund låta kasta några lämpliga böcker på offerbålet, kanske Fröken Julie åtföljt av manuskriptet till Såsom i en spegel. Halleluja!

 http://www.dn.se/nyheter/politik/2.1204/hagglund-skarper-sin-attack-mot-kulturvanstern-1.904054


Statsminister Reinfeldts talekonst analyserad

17 juli 2009

Statsminister Reinfeldt är en notorisk dribblare. Det menar Statsrådsbloggens expertkommentator Runar Hontupp som noggrant har granskat hr statsministerns språklighet och talförande

1. Sammanfattning av notorikern hr Reinfeldt

Retorikområde Poäng (1-10)

– Klokskap 8
– Uttrycklighet 6
– Envishet- & självövertygelse 8
– Disputation– blå tråd 6
– Hemspråk 5
– Humor (motsats till tråkig) 8
– Enkel svenska 5
– Gestikulerande/”syns i TV” 7
– Notorisk Non Play 10

2. Notoriska styrkor

Här noteras att hr statsministern är, just, statsminister. Vilket betyder att de flesta lyssnar vare sig dom vill eller förstår. En expert kan urskilja humor i statsministerns sätt att tala. Konstgreppet att låta huvudsvålen reflekteras i strålkastaljuset (kallas i expertkretsar för ”Kojaks publikfriarmodell”) lättar upp när tempot sjunker. Hr statsministern är i det hänseendet en glänsande talare.

3. Notoriska svagheter

Vi som är experter på att prata ser förstås en djupare sanning i hr statsministerns ord än de flesta, kanske även han själv.

Första linjens attackord: Skitnödig (överanpassad)

Andra linjens attackord: Långsiktig makthavare, planerar sitt maktinnehav efter förutsättningarna

Kommentar: I TV:s Antikrundan finns reportrar som har mycket att lära hr statsministern när det gäller att möta folket, att tala ur hjärtat och, inte minst, värdera vad gamla politiska idéer egentligen är värda.

Bland träbenen så förtjänar miljöfunderandet mina viktiga kommentar. Det här benet sitter ovanligt löst för hr statsministern, han är ju trots allt moderat från början och inte miljöpartist. Det är vi experter säkra på, ungefär som filosoferna var under antiken.

 

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/retorisk-profil-fredrik-reinfeldt-1.904462#