Berlusconi bygger på Fårö

04 augusti 2009

berlusconiStatsrådsbloggen kan avslöja att Italiens premiärminster, Silvio Berlusconi, har fått bygglov på Fårö. Landshövdingen har beviljat undantag från strandskyddsreglerna. Delar av Ingmar Bergmans fastighet kommer att tvångsinlösas av Länsstyrelsen  och ett gravområde från stenåldern kommer att schaktas bort.

Berlusconis bygglovsansökan har hemligstämplats av landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson (mp). Statsrådbloggen kan ändå redogöra för innehållet. Berlusconi vill bebygga ett stort område på Fårö med ett antal byggnader, flera swimmingpooler, en större hamnanläggning och en helikopterplatta. En åtta meter hög betongmur ska uppföras som insynsskydd vid poolområdet, detta då Berlusconi inte vill att det tas fotografier ”när han har intim mottagning med damsällskap” som det står i ansökan.

I ett personligt brev av Berlusconi till landshövdingen Samuelsson, eller ”herr prefekten på Gotlands arkipelag” som det står i brevet, så kallar Berlusconi Gotland för ”Skandinaviens Sicilien” och säger att om hans önskemål bifalles så ska ”herr prefekten inte gå lottlös”. Berlusconi säger att ”herr prefekten på Gotland är känd för att vara generös” och att det syns på bilderna att ”herr prefekten är en kraftkarl som insett att lagar och regler är tillför vanliga idioter, inte för oss makthavare”.

 

DN

Annonser

Statsrådet Hägglund rasar mot teaterregissörer

18 juli 2009

Statsrådsbloggens djupt troende religionsreporter Jesus Maria Sangre del Torro berättar om stadsrådet Hägglunds ursinniga utfall mot teaterregissörer, scenarbetare och andra

Inte sedan påven Clemens XIV dagar har en kristen ledare gått till sådan attack mot det skabrösa teaterlivet. Clemens, som satt i den Heliga Stolen i slutet av medeltiden, lät bränna upp ett antal dockteaterarbetare som bland annat hade låtit framställa påven som en liderlig åsna och jungfru Maria som allt annat än oskuldsfull.

Nu när hr Hägglund tänder offereldarna har han dock svårt att finna någon att kasta på grillen. Ingmar Bergman flydde ur riket 1976 efter den ökända polishämtningen på Dramaten, dessutom är Bergman  numera avliden. Liksom Strindberg. Frågan är om Bergman och Strindberg i och med detta befinner sig i den kristdemokratiska ”verklighet” som hr Hägglund gärna åberopar sig på, eller om herrarna i väntan på den yttersta dagen är i någon annan verklighet än den Hägglundska. Bergman och Strindberg har gjort sig kända som banbrytande skildrare av relationers sönderfall, av kärlekens förtvivlade längtan, av familjers splittring och människors sökande efter mening i den frambrytande moderna tiden.  Förslagsvis kan hr statsrådet Hägglund låta kasta några lämpliga böcker på offerbålet, kanske Fröken Julie åtföljt av manuskriptet till Såsom i en spegel. Halleluja!

 http://www.dn.se/nyheter/politik/2.1204/hagglund-skarper-sin-attack-mot-kulturvanstern-1.904054