Göran Hägglund ryter till om Apoteksreklamen

31 juli 2009

Göran Hägglund (kd) har inte tagit semester från predikstolen. HägglundFör någon vecka sedan skällde han utan teaterregissörer. Nu osar åter svavlet när den rättrogne Hägglund ryter till om Apotekets kulturfördärvande reklam.

Det fanns en tid när Apoteket inte gjorde någon reklam alls. När drogbehövande och drogförsäljande levde i lustgårdens paradisiska sämja. Alla visste att det var Apoteket som sålde medicin och att servicen var behagligt långsam och seg, ett lugnande psykofarmicum i sig. Men så ringlade marknadskrafternas slemmiga orm in i monopolets oskuldsfulla sköte. Plötsligt skulle det privatiseras och konkurreras. Borta var den jungfruliga trögheten, personalens hasande fjät över bonade golv och kundernas uppgivna väntan. Istället kom dessa hiskeliga reklamkampanjer, iscensatta av kulturfördärvande regissörer, dessa vår tids Pontius Pilatius. Vi utropa ett samfällt Usch över de kulturella snuskerierna, stampa ormen i stoftet och kräva det trygga Apoteksmonpolet åter. Halleluja!

Annonser

Statsrådet Hägglund rasar mot teaterregissörer

18 juli 2009

Statsrådsbloggens djupt troende religionsreporter Jesus Maria Sangre del Torro berättar om stadsrådet Hägglunds ursinniga utfall mot teaterregissörer, scenarbetare och andra

Inte sedan påven Clemens XIV dagar har en kristen ledare gått till sådan attack mot det skabrösa teaterlivet. Clemens, som satt i den Heliga Stolen i slutet av medeltiden, lät bränna upp ett antal dockteaterarbetare som bland annat hade låtit framställa påven som en liderlig åsna och jungfru Maria som allt annat än oskuldsfull.

Nu när hr Hägglund tänder offereldarna har han dock svårt att finna någon att kasta på grillen. Ingmar Bergman flydde ur riket 1976 efter den ökända polishämtningen på Dramaten, dessutom är Bergman  numera avliden. Liksom Strindberg. Frågan är om Bergman och Strindberg i och med detta befinner sig i den kristdemokratiska ”verklighet” som hr Hägglund gärna åberopar sig på, eller om herrarna i väntan på den yttersta dagen är i någon annan verklighet än den Hägglundska. Bergman och Strindberg har gjort sig kända som banbrytande skildrare av relationers sönderfall, av kärlekens förtvivlade längtan, av familjers splittring och människors sökande efter mening i den frambrytande moderna tiden.  Förslagsvis kan hr statsrådet Hägglund låta kasta några lämpliga böcker på offerbålet, kanske Fröken Julie åtföljt av manuskriptet till Såsom i en spegel. Halleluja!

 http://www.dn.se/nyheter/politik/2.1204/hagglund-skarper-sin-attack-mot-kulturvanstern-1.904054